A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

JÁTÉKSZABÁLY

A theblush.hu által indított nyereményjáték („Játék”) a theblush.hu Facebook/Weboldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok hozzászóljanak egy bejegyzéshez az oldalon vagy az idővonalon. A játék nyereményeit az idővonalon egy hírben vagy hozzászólásban a theblush.hu teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a theblush.hu határozza meg, a sorsolásra a theblush.hu által kijelölt helyen kerül sor.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: theblush.hu

A theblush.hu elérhetősége: theblushwebshop@gmail.com

1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a theblush.hu által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a theblush.hu alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,

– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;

– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;

– a Játékos hozzászólásban válaszol a bejegyzésben feltett kérdésre.

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a theblush.hu az idővonalán meghatároz.

  1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a theblush.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 A theblush.hu az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!

Amennyiben a nyertes a számára kiküldött e-mailre/ Facebook privát üzenet értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a theblush.hu megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:

– 14 éven aluliak nem játszhatnak,

– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,

– a játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a theblush.hu nem kér,

– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük privát Facebook üzenetben,

– a nyertes neve megjelenik a theblush.hu idővonalán

– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a theblush.hu közzéteheti az idővonalon,

– a játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

  1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit a theblush.hu Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett címre a theblush.hu költségén kerül postázásra.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A theblush.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

Kosár
Írd be melyik cikkünk iránt érdeklődsz.
Webáruház
Kedvencek
0 termék Kosár